Domowa szafa minimalistki. Eksperyment: 7 ubrań, 7 dni. Tygodnie 1 i 2 - Monika Torkowska