8 zasad efektywnego tworzenia list zadań. Produktywność w praktyce - Monika Torkowska