Zarządzanie zadaniami - kryzysowa optymalizacja - Monika Torkowska